78/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

78/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 78/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4a odst. 3, § 22 odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 42 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb. a vyhlášky č. 253/2015
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru