Input:

78/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů Garance

č. 78/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
[zrušeno nepřímo č. 54/1970 Sb.]
Vyhláška
ministra spravedlnosti a generálního prokurátora
ze dne 16. července 1965,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
Ministr spravedlnosti a generální prokurátor stanoví k provedení zákona č. 141/1961 Sb. ve znění zákona č. 75/1965 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
Článek I
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 zní:
„(1) Do rejstříku trestů se zapisují pravomocná odsouzení pro trestný čin a pro provinění a přestupek podle zákona č. 58/1965 Sb., kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně