Input:

78/1959 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči Garance

č. 78/1959 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
[zrušeno nepřímo č. 20/1966 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1959,
kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Úspěchy dosažené při budování socialismu umožnily rozšířit poskytování bezplatné preventivní a léčebné péče na všechny děti ve věku do 15 roků.
Proto se v zákoně č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a