Input:

č. 78/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 78/1954 Sb. rozh. tr.
Koná-li trestní řízení o přestupku soud, uloží obviněnému povinnost k náhradě nákladů trestního řízení podle ustanovení zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu), i když se přestupek nesbíhá s trestným činem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 28. května 1954, 3 To 111/54.)
Lidový soud v Nové Pace odsoudil obviněného pro přestupek proti ochraně národního majetku podle § 35 tr. zák. spr. a uznal jej povinným nahradit náklady trestního řízení podle § 81 odst. 2 tr. ř. spr.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu v celém rozsahu a odsoudil obviněného pro přestupek proti ochraně hospodářství podle § 33 tr. zák. spr. a uznal jej povinným nahradit náklady trestního řízení zálohované státem podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř. Pokud jde o povinnost obviněného k náhradě nákladů trestního řízení, uvedl
v odůvodnění:
Lidový soud porušil ustanovení § 68 tr. ř. a § 81 tr. ř. spr., když povinnost obviněného nahradit náklady trestního řízení opřel o ustanovení § 81