Input:

R 78/1954; Garance

č. 78/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K dítěti narozenému za trvání manželství, za jehož otce se podle § 42 odst. 1 zákona o právu rodinném považuje manžel matky, nemůže uznat – byť i se souhlasem matky – otcovství jiný muž, pokud otcovství manžela matky nebylo popřeno pravomocným rozsudkem.
Ujednání rodičů, podle něhož přejímá vyživovací povinnost k dítěti jen jeden z nich, kdežto druhý má být této povinnosti zproštěn, je vůči dítěti právně bezúčinné.
Bezúčinné proti dítěti je také ujednám mezi rodiči a třetí osobou, podle něhož vyživovací povinnost k dítěti přejímá za rodiče tato třetí osoba.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. dubna 1954, Cz 84/54.)
Z podnětu rozvodového soudu rozhodoval lidový soud o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti ve smyslu § 32 zákona o právu rodinném. Do rozhodnutí soudu, jímž bylo dítě svěřeno do výchovy a výživy matky a od úpravy výživného proti otci bylo upuštěno, podala matka dítěte stížnost ke krajskému soudu, který rozhodnutí soudu prvé stolice zrušil a uložil, aby prvý soud dále ve věci jednal a znovu rozhodl. K novému jednání před lidovým soudem dostavili se jednak rodiče dítěte, jednak K. Při tomto jednání pojal soud do protokolu prohlášení K., jímž tento uznal otcovství k dítěti, zavázal se platit měsíční výživné 200 Kčs k rukám matky, kterýžto závazek oba rodiče dítěte i kolisní opatrovnice přijali, pročež ani matka ani kolisní opatrovnice nežádaly úpravu výživného proti otci. Soud pojal do protokolu dále prohlášení matky, že souhlasí s uznáním otcovství K. k nezletilému dítěti.
Lidový soud v Kladně vydal usnesení, jímž prohlášení K. i rodičů nezletilého dítěte opatrovnicky schválil za nezletilé dítě, při čemž schválil jak uznání otcovství K., jak i jeho závazek platit dítěti výživné.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že tímto rozhodnutím lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle spisů lidového soudu uzavřeli rodiče nezletilého dítěte manželství 27. května 1950. Dítě se narodilo za trvání tohoto manželství 1. února 1951. Pravomocným rozsudkem z 22. prosince 1953 bylo manželství rodičů rozvedeno. Vzhledem k tomu, že se dítě narodilo za trvání manželství svých rodičů,