Input:

78/1951 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 31.12.1957 Archiv

č. 78/1951 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 31.12.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. října 1951
o trestní pravomoci místních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1.
Místní národní výbory stíhají v první stolici přestupky uvedené v těchto ustanoveních trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.:
§ 55 (polní a lesní pych),
§ 57 (ochrana myslivosti),
§ 58 (ochrana rybářství),
§ 59 (ochrana ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství),
§ 60 (ochrana zvířat proti týrání),
§ 93 (nesplnění oznamovací povinnosti),
§ 96 (poškozování veřejných vyhlášek),
§ 122 (ochrana vyučování),
§ 129 (ochrana veřejných zábav) a
§ 136 (překročení uzavírací hodiny).
§ 2.
(1)  Trestní pravomoc místních národních výborů vykonává tříčlenná trestní komise.
(2)  Pro výkon trestní pravomoci místních národních výborů platí ustanovení trestního řádu