Input:

78/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun Garance

č. 78/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 21. května 1947
o ražbě a vydání dvoukorun.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
(1)  Drobné mince československé měny po 2,- Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 166,6 kusů dvoukorun. Průměr dvoukoruny jest 23,5 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze i čistosti 10/1000.
(2)  Na líci dvoukoruny jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ” v jedné řádce a