77/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

77/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 77/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49 odst. 3 písm. d), § 53b odst. 6, § 53d odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a vyhlášky č. 183/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru