Input:

77/1958 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 Garance

č. 77/1958 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 26. listopadu 1958
o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. prosince 1958 se dávají do oběhu bankovky Státní banky československé po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II).
§ 2
(1)  Bankovka po 25 Kčs vzoru 1958 je 69 mm široká a 140 mm dlouhá a je vytištěná na žlutavém papíře s vodotiskem.
(2)  Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. V místech kresby vodotisku je papír silnější a v průhledu temnější než ve své základní ploše. Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou světlého okraje, který je při jedné kratší straně rozšířen, a to na líci vlevo a na rubu vpravo.
(3)  Na líci bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn v barvě modročerné a ze všech stran omezen dvěma rovnoběžnými přímkami. Při pravé straně je obraz hlavy Jana Žižky z Trocnova hledícího vlevo a při dolní straně jsou patrny vrcholky husitských zbraní. Jan Žižka je zobrazen prostovlasý, s páskou na pravém oku a mimo jeho hlavu je patrna ještě část ramen, zahalená v plášti.
(4)  V prostoru nad husitskými zbraněmi je státní znak Republiky československé, provedený modravou barvou hlavního tisku; prostor v místech znaku i kol něho je vyplněn textem bankovky, provedeným velkými písmeny abecedy, v barvě modročerné, tohoto znění:
„BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ

BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ
DVACETPĚT
KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH
DVADSAŤPÄŤ
KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH”
Pod tímto textem uprostřed je letopočet vydání:
„1958”

Text pokračuje ještě ve svislé řádce podél levé svislé strany hlavního tiskového obrazce větami:
„PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA - FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA”
Celý prostor hlavního tisku je vyplněn jemným vodorovným čárkováním z čar drobně vlnitých; štít státního znaku má v pozadí lva podobné čárkování z vlnovek polohy svislé, malý štít se znakem Slovenska na hrudi lva je jemně čárkován rovnoběžnými přímkami v polohách svislé a vodorovné.
(5)  Vlevo, na rozšířeném světlém okraji, je vyznačena hodnota