Input:

77/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy Garance

č. 77/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. září 1953
o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Ministerstvo vnitra a ministerstvo národní bezpečnosti se slučují v ministerstvo vnitra.
(2) Zřizuje se ministerstvo místního hospodářství, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva vnitra v oboru místního hospodářství a výstavby obcí.
§ 2.
Ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky se slučují v ministerstvo paliv a energetiky.
§ 3.
Ministerstvo těžkého strojírenství a ministerstvo všeobecného strojírenství se slučují v ministerstvo strojírenství.
§ 4.
Ministerstvo stavebního průmyslu a ministerstvo stavebních hmot se slučují v ministerstvo stavebnictví.
§ 5.
Ministerstvo zemědělství a ministerstvo státních statků se slučují v ministerstvo zemědělství.
§ 6.
Ministerstvo železnic a ministerstvo dopravy se slučují v ministerstvo dopravy.
§ 7.
Ministerstvo vysokých škol a ministerstvo školství a osvěty se slučují v ministerstvo školství.
§ 8.
(1) Zrušují se Státní výbor pro věci umění, Výbor pro kulturní styky se zahraničím a Československý rozhlasový výbor.
(2) Zrušují se hlavní správa polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a hlavní správa kinematografie, zřízené při úřadu předsednictva vlády.
(3) Zřizuje se ministerstvo kultury, na které přecházejí dosavadní úkoly Státního výboru pro věci umění, Výboru pro kulturní styky se zahraničím, Československého rozhlasového výboru a hlavních správ polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a kinematografie, zřízených při úřadu předsednictva vlády, jakož i dosavadní