Input:

77/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě, platné do 19.6.1966 Archiv

č. 77/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě, platné do 19.6.1966
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. září 1945
o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Odesilatelé železničních vozových zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni naložiti zboží do železničního vozu ihned po jeho přistavení ve lhůtě železnicí pro nakládku pevně stanovené.
§ 2.
Příjemci železničních zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni vyložiti železniční nákladní vozy ihned po podání zprávy o příchodu zboží (návěštění) ve lhůtě pro vykládání zboží železnicí pevně stanovené a postarati se - vyjímajíc veřejné přístavy a překladiště - o okamžitý odvoz zboží z míst sloužících dopravě. Jsou povinni postarati se předem o to,