Input:

76/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Archiv

č. 76/2014 Sb.
[zrušeno č. 269/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm. a) a b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, se mění takto:
1. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.
Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho partnerství zaniklo smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými