76/1987 Sb., Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 76/1987 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 252/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva spojů
ze dne 12. srpna 1987,
kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 písm. a) částka „11
 
 Nahoru