76/1976 Sb., Zákon o ražbě československých dukátů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 76/1976 Sb.
[zrušeno č. 89/2018 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. června 1976
o ražbě československých dukátů
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Na paměť událostí státního nebo světového významu nebo k jejich výročí mohou být jako obchodní mince raženy československé dukáty (dále jen „dukáty“).
§ 2
Dukáty se razí jako jednodukáty, dvojdukáty, pětidukáty a desetidukáty ze slitiny obsahující 986 1/9 dílů zlata a 13 8/9 dílů mědi. Hrubá váha jednodukátu je 3,4909 g s obsahem ryzího zlata 3,4420 g. Váhy dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu jsou násobkem váhy jednodukátu. Při ražbě je povolena odchylka nejvýše jedna tisícina nad nebo pod stanovenou hrubou váhu a ryzost.
§ 3
(1) Na lícní straně dukátu je umístěn státní znak Československé socialistické republiky a název státu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Další náležitosti lícní strany a náležitosti rubové strany stanoví vláda Československé socialistické republiky.
(2) Průměr jednodukátu je 19,75 mm, dvojdukátu 25 mm, pětidukátu 34 mm a desetidukátu 42 mm. Okraje dukátů
 
 Nahoru