Input:

76/1967 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 76/1967 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě, platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 7. července 1967
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
K 500. výročí založení university v Bratislavě se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
§ 2
Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec-vlnovka, který je proveden vlysem.
§ 3
(1) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je Státní znak Československé