Input:

R 76/1967; Řízení před soudem Garance

č. 76/1967 Sb. rozh.
Pro rozhodnutí sporu o nároku, který dovozuje socialistická organizace proti jiné socialistické organizaci z toho důvodu, že během dopravy byla zásilka určená žalobci vinou žalovaného dopravce poškozena, tedy jde-li o spor o náhradu škody z přepravní smlouvy, není dána pravomoc soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. února 1967, 4 Co 113/67.)
Okresní soud ve Svitavách zastavil řízení po zjištění, že není příslušný k projednání sporu s tím, že věc bude postoupena Státní arbitráži.
Žalobce po vyhlášení rozhodnutí podal odvolání s tím, že v daném případě jde o náhradu škody podle občanského zákona a arbitrážní řízení podle § 49 odst. 3 zák. č. 121/1962 Sb. je nepřípustné.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Prvý soud správně rozlišil, ž v daném případě nejde o spor související s provozem dopravních prostředků, ale spor o

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací