Input:

76/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 76/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 25. září 1963
o schválení zákonného opatření předsednictva