Input:

76/1953 Sb., Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.), platné do 29.2.1956 Archiv

č. 76/1953 Sb., Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.), platné do 29.2.1956
NAŘÍZENÍ
ministra železnic
ze dne 31. srpna 1953
o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.).
Ministr železnic nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1.
Dnem 1. září 1953 nabývá účinnosti nové