Input:

76/1951 Sb., Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují Garance

č. 76/1951 Sb., Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1951
o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují.
Vláda republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) O majetku svěřeném do správy orgánu, jenž se zrušuje podle § 5 vládního nařízení č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují nová ministerstva, a o jeho závazcích, se koná likvidace, stanoví-li to v dohodě s ministrem financí ministr, do jehož oboru orgán patří.
(2) Likvidátora jmenuje a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací