Input:

76/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií, platné do 3.2.1949 Archiv

č. 76/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií, platné do 3.2.1949
[zrušeno č. 2/1949 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 15. května 1947
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona č. 55/1928 Sb.,