Input:

75/1963 Sb., Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů Garance

č. 75/1963 Sb., Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 25. září 1963
o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
Aby byla v souladu s ústavou Československé socialistické republiky sjednocena volební období Národního shromáždění, Slovenské