Input:

75/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú.l., o hořlavých kapalinách Garance

č. 75/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú.l., o hořlavých kapalinách
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 19. července 1962
o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 1/1962 Sb., o hořlavých výbušinách.
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách, protože