Input:

75/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky Archiv

č. 75/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 8. července 1961,
jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 22 zákona