Input:

75/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích Garance

č. 75/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 2. června 1960
o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
K podnícení hmotného zájmu pracujících ve strojních a traktorových stanicích (dále jen „stanice”) na plnění a překračování nových úkolů stanic, k rozvíjení socialistického soutěžení a ke zvyšování účasti pracujících na řízení stanice v duchu jednoty zájmů pracujících, stanic a celého národního hospodářství, se zřizují ve stanicích podnikové fondy pracujících.
§ 2
Na podnikové fondy pracujících stanic se vztahují ustanovení zákona č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících a předpisů vydaných k jeho provedení, a to