Input:

74/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 Garance

č. 74/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 20. července 1962
o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví po projednání s Československým