Input:

74/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi Garance

č. 74/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
VYHLÁŠKA
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 30. května 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatkách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Čl. I
Vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatkách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými