Input:

74/1958 Sb., Zákon o trvalém usídlení kočujících osob, platné do 29.3.1998 Archiv

č. 74/1958 Sb., Zákon o trvalém usídlení kočujících osob, platné do 29.3.1998
ZÁKON
ze dne 17. října 1958
o trvalém usídlení kočujících osob
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Národní výbory poskytují osobám, které vedou kočovný způsob života, všestrannou pomoc, aby mohly přejít k usedlému způsobu života; zejména jsou povinny těmto osobám pomáhat při opatřování vhodného zaměstnání a ubytování a působit výchovnými prostředky soustavně k tomu, aby se staly řádnými pracujícími občany.
§ 2
Kočovný způsob života vede ten, kdo se ve skupinách nebo jednotlivě toulá z místa na místo a vyhýbá se poctivé práci nebo se živí nekalým způsobem, a to i tehdy, je-li v některé obci hlášen k trvalému pobytu.
§ 3