Input:

č. 74/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 74/1958 Sb. rozh. tr.
K výkladu podmínek, za nichž lze číst protokol o výpovědi svědka podle ustanovení § 227 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. června 1958, 1 Tz 127/58.)
Lidový soud v Bílině odsoudil pravomocným rozsudkem obžalovanou za trestný čin urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku. Trestný čin spatřoval lidový soud v tom, že obžalovaná po g> skončení hlavního líčení u lidového soudu v Duchcově, kde byla odsouzena v jiné trestní věci proti ní vedené, se hrubě a urážlivě vyjádřila před orgánem věznice R o předsedkyni soudu.
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu v Bílině a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem lidového soudu v Bílině byl porušen zákon.
Podle § 180 tr. zák. lze uložit za trestný čin urážky veřejného činitele podle tohoto ustanovení trest odnětí svobody až na šest měsíců. Překročením této horní hranice zákonné trestní sazby a uložením trestu odnětí svobody na jeden rok byl porušen zákon v ustanovení § 180 tr. zák.
Podle § 227 odst. 1 tr. ř. místo výslechu svědka při hlavním lícem lze číst protokol o jeho výpovědi jen zcela výjimečně, jestliže soud tak rozhodne, ježto pro menší závažnost dokazované skutečnosti a jasnost ostatního důkazního materiálu nepokládá osobní výslech za nutný a zároveň prokurátor i obžalovaný s tím souhlasí, nebo osobní přítomnost svědka by byla spojena s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady.
Prokurátor navrhl, aby k hlavnímu líčení byl předvolán svědek R, který v administrativním řízení usvědčoval obžalovanou ze spáchání trestného činu urážky veřejného činitele. Lidový soud, který jednal v nepřítomnosti obžalované, při hlavním líčení přečetl výpověď svědka R učiněnou v přípravném řízení.
I když