Input:

R 74/1957 (tr.); Garance

č. 74/1957 Sb. rozh. tr.
Skutočnosť, že trestné činy neposkytnutia pomoci podľa § 227 a § 228 tr. zák. sú delikty omisívne záležajúce v tom, že páchateľ opominie konanie uložené mu v týchto ustanoveniach, nevylučuje pokus týchto trestných činov.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 23. apríla 1957, To 234/57.)
Obžalovaný A, vodič motorových vozidiel, dostal kritického dňa príkaz vo svojom závode, aby išiel s nákladným autom odvážať zeleninu. Keďže tento obžalovaný došiel na miesto určenia a robotníci skladali zeleninu, išiel do hostinca, kde vypil vodku. Na to sa vrátil k autu, z ktorého medzičasom bola už zelenina zložená, a sám sa vracal s autom do miesta svojho závodu. Na ceste stretol sa s druhým obžalovaným B, ktorý požiadal obžalovaného A, aby ho vzal k sebe do auta, čo aj obžalovaný A urobil. Keď išli potom okolo hostinca, navrhol obžalovaný B, aby išli do neho a tam obžalovaného A ponúkol liehovinami. Po vypití liehovín obaja obžalovaní znova nasadli do auta. Pri ďalšej jazde po asfaltovej ceste obžalovaný A viedol auto rýchlosťou najprv 30 km za hodinu a neskoršie 50 km za hodinu. Keďže zbadal na pravej strane cesty v smere svojej jazdy ísť ženu, aby sa jej vyhol, zamieril na ľavú stranu cesty, avšak pod vplyvom alkoholu tak ďaleko, bez toho že by zmiernil rýchlosť, že tam zachytil a porazil robotníka P, ktorý sa vracal z práce domov. Tento bol nárazom (následkom zlomenín lebečných kostí) namieste usmrtený. Obžalovaný A síce zastavil auto na chvíľu, ale bez toho že by sa išiel on alebo obžalovaný B pozrieť na P. Keďže obidvaja obžalovaní videli, že P leží niekoľko metrov za autom na kraji cesty, dohodli sa újsť, aby sa vyhli následkom svojho konania, hoci nevedeli, že P je mrtvý a mali iba podozrenie, že tento je ťažko zranený, keďže ležal na ceste bezvládne.
Ľudový súd uznal obžalovaného A vinným trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 228 tr. zák. Obžalovaného B uznal vinným návodom na trestný čin opilstva podľa § 7 ods. 1, § 187 ods. 2 tr. zák. a trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 227 ods. 1 tr. zák.
Krajský súd na odvolanie obžalovaných zrušil rozsudok ľudového súdu, pokiaľ ním boli obžalovaní uznaní vinnými tiež trestným činom neposkytnutia pomoci, a to obžalovaný A podlá § 228 tr. zák., obžalovaný B podľa § 227 ods. 1 tr. zák. a uznal týchto obžalovaných vinnými pokusom uvedených trestných činov, t. j. obžalovaného A podľa § 5 ods. 1, § 228 tr. zák., obžalovaného B podľa § 5 ods. 1, § 227 ods. 1 tr. zák. V dôsledku toho zrušil rozsudok ľudového súdu aj vo výroku o treste a obžalovaným vymeral nové tresty. Pokiaľ ide o trestné činy neposkytnutia pomoci, resp. o pokusy týchto trestných činov, krajský súd uviedol
v odôvodnení:
Ľudový súd ustálil správne skutkový stav veci, avšak nesprávne kvalifikoval