Input:

č. 74/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 74/1957 Sb. rozh. obč.
Poddlužník je oprávněn ke stížnosti proti usnesení vydanému podle § 535 odst. 2 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 25. října 1956, 5 Co 699/56.)
Lidový soud v Chebu k návrhu vymáhajícího věřitele určil podle § 535 odst. 2 o. s. ř. částku dlužníkova platu, která za měsíce březen až srpen 1956 podléhá exekuci.
Krajský soud vyhověl stížnosti poddlužníka proti tomuto rozhodnutí a k otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Krajský soud musel se nejprve zabývat otázkou, zda poddlužník je vzhledem k ustanovení § 539 o. s. ř. vůbec oprávněn k podání stížnosti směřující do usnesení lidového soudu, kterým byla určena částka dlužníkova platu podléhajícího exekuci. Krajský soud je názoru, že poddlužník k této stížnosti je oprávněn Podle ustanovení