Input:

74/1956 Sb., Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956 Garance

č. 74/1956 Sb., Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. října 1956
o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956.
Mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou byla v Praze dne 13. ledna 1956 sjednána Dopravní dohoda