Input:

74/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 74/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva, platné do 31.12.1970
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizují nová ministerstva.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1)  Z ministerstva těžkého průmyslu se zřizují
ministerstvo paliv a energetiky,
ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů,
ministerstvo chemického průmyslu,
ministerstvo těžkého strojírenství a
ministerstvo všeobecného strojírenství.
(2)  Tato ministerstva plní ve svém oboru dosavadní úkoly ministerstva těžkého průmyslu a úkoly, které dosud vykonávalo v těchto oborech pověřenectvo průmyslu.
§ 2.
(1)  Zřizuje se ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.
(2)  Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu plní v oboru lesního hospodářství dosavadní úkoly ministerstva zemědělství a v oboru dřevařské a papírenské výroby dosavadní úkoly ministerstva lehkého průmyslu.
§ 3.
Z ministerstva práce a sociální péče se zřizuje ministerstvo pracovních sil.
§ 4.
Podrobné vymezení úkolů