Input:

73/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost Archiv

č. 73/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. března 2022
o příspěvku pro solidární domácnost
Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:
§ 1
(1)  Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek”) se poskytuje za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4