Input:

R 73/1954; Garance

č. 73/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Platební rozkaz v rozkazním řízení se ruší jen podáním odporu. Z úřední povinnosti soud vydaný platební rozkaz zrušit nemůže.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. března 1954, Cz 61/54.)
Žalobce navrhl v žalobě, jíž se domáhal na žalovaném zaplacení 480 Kčs, vyřízení věci platebním rozkazem.
Lidový soud v Jaroměři, když se mu nepodařilo vydaný platební rozkaz žalovanému doručit na adresu uvedenou v žalobě a když mu byla zásilka poštou vrácena s poznámkou, že žalovaný koná t. č. vojenskou základní službu, dotázal se sám místního národního výboru bydliště žalovaného, kde žalovaný vojenskou službu koná. Po odpovědi MNV, který adresu žalovaného sdělil, zrušil lidový soud nedoručený platební rozkaz, vyslovil svou nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení postoupil věc lidovému soudu, v jehož obvodě žalovaný vojenskou službu konal.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu v Jaroměři byl porušen zákon, usnesení to zrušil a lidovému soudu uložil, aby o věci dále jednak a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Platební rozkaz se ruší jen podáním odporu žalovaným podle § 425 odst. 3 o. s. ř.; z úřední povinnosti nemůže soud platební rozkaz zrušit, neboť je svým usnesením o vydání platebního rozkazu vázán podle § 166 odst. 1 o .s. ř. Soud, který vydal platební rozkaz, začal jednat ve věci samé,