Input:

73/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, platné do 27.9.1961 Archiv

č. 73/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly, platné do 27.9.1961
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  K uskutečňování nejpřísnější kontroly hospodaření se státními, družstevními a jinými prostředky zřizuje se ministerstvo státní kontroly.
(2)  Při plnění svých úkolů opírá se ministerstvo státní kontroly o nejširší iniciativu pracujících.
§ 2.
(1)  Ministerstvo státní kontroly:
a)  kontroluje evidenci a hospodaření se státními a jinými peněžními prostředky a věcnými hodnotami spravovanými státními, národními, družstevními a jinými podniky, jakož i úřady a organisacemi,
b)  dbá, aby byly zachovávány zákony a rozhodnutí vlády ve věcech hospodářských a finančních,
c)  činí opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k postižení vinníků.
(2)  K zajištění řádného plnění úkolů, které přísluší ministerstvu státní kontroly, jsou jeho orgány při provádění kontroly, pokud je toho k provedení kontroly třeba, oprávněny:
a)  požadovat předložení všech předmětů a listin a zjednat si