72/2017 Sb., Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

72/2017 Sb.  Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 72/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2017
o genetických zdrojích zvířat
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:
§ 1
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu
Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru