Input:

R 72/1966; Řízení před soudem. Ústavní výchova Garance

č. 72/1966 Sb. rozh.
Nařízení ústavní výchovy je krajním výchovným prostředkem; předpokládá nejen vážné narušení výchovy dítěte, nýbrž i zjištění, že jiná výchovná opatření k nápravě nevedla.
Skutečnost, že matka nezletilého dítěte vzala zpět návrh na nařízení ústavní výchovy před započetím jednání, neznamená, že by řízení muselo být zastaveno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 5. ledna 1966, 6 Co 532/65.)
Okresní soud v Chebu nařídil ústavní výchovu nezl. B. Z.
Krajský soud v Plzni rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil a vrátil věc soudu prvého stupně k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Dne 6. září 1965 učinila L. Z. u okresního soudu v Chebu návrh na zahájení řízení o určení dalšího způsobu výchovy její dcery B. a požádala, aby byla vyslovena soudem ústavní výchova, poněvadž se děvče ve svém chování velmi zhoršilo a obvyklé výchovné prostředky již nepomáhají. Dne 12. 10. 1965 vzala matka tento svůj návrh na zahájení řízení zpět a uvedla, že domluvy měly skutečně úspěch a že se chování dcery zlepšilo. Dne 25. 10. 1965 nařídil předseda senátu ve věci jednání na den 30. 10. 1965 a k tomuto jednání obeslal toliko opatrovníka. Jednání pak s opatrovníkem bylo provedeno a v jeho závěru byl vyhlášen rozsudek, jímž byla nařízena ústavní výchova nezletilé B. Z.
Proti tomuto rozsudku se odvolala matka pro nezákonnost, kterou spatřuje v tom, že ji soud k nařízenému jednání neobeslal, takže nemohla ani vysvětlit blíže důvody, které ji vedly k zpětvzetí původního návrhu na nařízení ústavní výchovy, ani nemohla uvést, jakým způsobem chce zaručit další náležitý dohled nad chováním děvčete, aby i v rodinné výchově došlo k jeho nápravě.
Podle § 212 odst. 1 o. s. ř. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí přihlíží odvolací soud také k vadám řízení, jestliže mohly mít vliv na konečné rozhodnutí. Řízení v této věci bylo zahájeno na návrh matky, který byl vzat zpět, ještě dříve, než se začalo jednání, takže k účinnému zpětvzetí návrhu