Input:

72/1959 Sb., Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 72/1959 Sb., Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech, platné do 31.8.1961
[zrušeno č. 65/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. listopadu 1959
o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Dozor nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech vykonávají organizace výrobního družstevnictví svými orgány inspekce práce; podrobnosti stanoví Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů vyhláškou v Úředním listě.
(2) Osobní a věcné náklady spojené s prováděním inspekce práce ve výrobních družstvech hradí organizace výrobního družstevnictví.
§ 2
(1) Oprávnění a úkoly příslušející podle předpisů o bezpečnosti při práci ústředním úřadům a odborovým svazům příslušejí na úseku výrobních družstev Ústřednímu svazu výrobních družstev, jenž odpovídá vládě za provádění dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech.
(2) Práci přesčas povolují ve výrobních družstvech družstevní svazy; družstevní orgány inspekce práce (§ 1) mohou v dohodě s orgány