Input:

72/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 72/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 19. prosince 1956
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření