Input:

72/1952 Sb., Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek Garance

č. 72/1952 Sb., Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 1952
o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek.
Vláda republiky Československé usnesením ze dne 25. listopadu 1952 stanovila podle § 100 vládního nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady):
a)  Vládní nařízení č. 41/1952 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953 pro
1.  národní podniky průmyslové v oboru jednotlivých ministerstev,
2.  stavební a montážní organisace v oboru jednotlivých ministerstev, pokud jsou národními podniky,
3.  národní podniky pro hospodaření v oboru silnic a jejich správu,
4.  národní podniky zemědělské v oboru ministerstva zemědělství s výjimkou strojních a traktorových stanic a jejich opraven a zemědělské podniky v oboru ministerstva národní obrany,
5.  dráhy a průmyslové podniky ministerstva železnic a dráhy v oboru