71/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

71/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 71/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, se mění takto:
1. V § 2 se za slovo „nařízení“ vkládají slova „v části I.“.
2. Příloha zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.
Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru