Input:

71/1963 Sb., Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech Garance

č. 71/1963 Sb., Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. září 1963
o ustanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
Vláda československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:
§ 1
(1)  Doba trvání základní služby určeného počtu odvedenců - pracovníků v hutních provozech, a