Input:

71/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím, platné do 15.3.1982 Archiv

č. 71/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím, platné do 15.3.1982
[zrušeno č. 64/1982 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. června 1962
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací