Input:

71/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím, platné do 15.3.1982 Archiv

č. 71/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím, platné do 15.3.1982
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. června 1962
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím