Input:

71/1953 Sb., Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku, platné do 29.12.1958 Archiv

č. 71/1953 Sb., Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku, platné do 29.12.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1953,
o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
(1)  Odborné vzdělání pro výkon povolání mistrů výrobního výcviku v učilištích státních pracovních záloh poskytují odborné školy pro vzdělání mistrů výrobního výcviku (dále jen „odborné školy”).
(2)  Odborné školy jsou čtyřleté výběrové školy.
§ 2.
Odborné školy zřizuje ministerstvo pracovních sil podle státního plánu rozvoje národního hospodářství pro nejrozšířenější povolání, pro která se školí mládež v učilištích státních pracovních záloh.
§ 3.
(1)  Správa