70/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 70/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 1 vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2016 Sb., zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.
Metodiky zkoušek zemědělských druhů
 
Tabulka č. 1.1
Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti
 
Zemědělský druh
 
Protokol
Avena nuda L.
Oves nahý
TP 20/1 ze dne 6.11.2003
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)
Oves setý
TP 20/1 ze dne 6.11.2003
Brassica napus L. (partim)
Řepka
TP 36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Tuřín
TP 89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.
Konopí seté
TP 276/1 ze dne 28.11.2012
Festuca filiformis Pourr.
Kostřava vláskovitá
TP 67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.
Kostřava ovčí
TP 67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca rubra L.
Kostřava červená
TP 67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Kostřava drsnolistá
TP 67/1 ze dne 23.6.2011
Helianthus annuus L.
Slunečnice
TP 81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.
Ječmen
TP 19/3 ze dne 21.3.2012
Linum usitatissimum L.
Len
TP 57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.
Jílek mnohokvětý
TP 4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium perenne L.
Jílek vytrvalý
TP 4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth
Jílek hybridní
TP 4/1 ze dne 23.6.2011
Pisum sativum L. (partim)
Hrách polní (včetně pelušky)
TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Secale cereale L.
Žito
TP 58/1 ze dne 31.10.2002
Solanum tuberosum L.
Brambor
TP 23/2 ze dne 1.12.2005
Triticum aestivum L.
Pšenice setá
TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
Triticum durum Desf.
Pšenice tvrdá
TP 120/3 ze dne 19.3.2014
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Tritikale
TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
Zea mays L. (partim)
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)
TP 2/3 ze dne 11.3.2010
 
Tabulka č. 1.2
Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti
 
Zemědělský druh
 
Zásada zkoušení
Agrostis canina L.
Psineček psí
TG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis capillaris L.
Psineček tenký
TG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth
Psineček veliký
TG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.
Psineček výběžkatý
TG/30/6 ze dne 12.10.1990
Beta vulgaris L. var. Crassa Mansf.
Řepa krmná
TG/150/3 ze dne 4.11.1994
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Řepice
TG/185/3 ze dne 17.4.2002
Bromus catharticus Vahl
Sveřep samužníkovitý
TG/180/3 ze dne 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.
Sveřep sitecký
TG/180/3 ze dne 4.4.2001
Carthamus tinctorius L.
Světlice barvířská
TG/134/3 ze dne 12.10.1990
 
 Nahoru