Input:

70/1961 Sb., Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby Garance

č. 70/1961 Sb., Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby
VYHLÁŠKA
ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 30. června 1961,
kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby
Ministr financí podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky, a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 190 odst. 1 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, stanoví:
Čl. 1
Ustanovení § 15 vyhlášky č. 179/1959 Ú. l., o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti