7/2017 F.z., Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
7/2017 F.z.
Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“) daň z hazardních her, která nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky hazardní hry. Poplatníkem daně z hazardních her je provozovatel hazardní hry, a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo který ohlásil hazardní hru, tak ten, který hazardní hru provozuje nelegálně. Správu daně vykonávají místně příslušné finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
Bližší informace k dani z hazardních her jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-hazardnich-her
Rozpočtové určení daně a princip přerozdělování celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí jsou zakotveny v§ 7 zákona o DHH.
Daň z hazardních her je z důvodu dvojího rozpočtového určení tvořena dvěma dílčími daněmi:
 Daň z hazardních her vyjma daně z technických her
 Daň z technických her

Dle zákona o DHH jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu obou dílčích daní z hazardních her. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny pouze Specializovaným finančním úřadem, a to za každou dílčí daň zvlášť ze dvou následujících samostatných bankovních účtů:
 
Daň
Podíl obcí
Název bankovního účtu
Číslo účtu SFÚ
Daň z hazardních her vyjma daně z technických her
30% všem obcím
Převod daně z hazard. her do ROB (§ 7 odst. 4 b)
9814-77620021/0710
Daň z technických her
65% obcím dle čtvrt. koef.
Převod daně z hazard. her do ROB (§ 7 odst. 1 b)
9822-77620021/0710

Vysvětlivky:
ROB = rozpočty obcí
SFÚ = Specializovaný finanční úřad
a) Převod daně z hazardních her dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH do rozpočtů obcí
Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky na 30 % celostátním hrubém výnosu dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH bude provádět Specializovaný finanční úřad z bankovního účtu 9814-77620021/0710.
Procento,
 
 Nahoru