Input:

7/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, platné do 30.6.1990 Archiv

č. 7/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, platné do 30.6.1990
[zrušeno č. 172/1990 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 2. února 1966
o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany
Československa
Se zřetelem k tomu, že ústřední výbor Komunistické strany Československa změnil dosavadní „Vysokou stranickou školu - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa“ na Vysokou školu politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa a přijal zásady její další práce. předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1