Input:

R 7/1966 (tr.); Nepříčetnost. Zastavení trestního stíhání Garance

č. 7/1966 Sb. rozh. tr.
Zastavit trestní stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. (dříve § 177 odst. 1 písm. e) zák. č. 141/1961 Sb.) může prokurátor až poté, když zjistí, že čin, který je obviněnému kladen za vinu, se skutečně stal.
Nebrání-li pokračování v trestním stíhání některá skutečnost, uvedená v § 11 odst. 1 tr. ř., je povinností orgánů činných v trestním řízení zjistit objektivní pravdu, zejména, zda obviněný, i když je nepříčetný, čin, který by byl jinak trestným činem a který mu je kladen za vinu, vůbec spáchal.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 1965 - 11 Tz 51/65.)
Usnesením obvodního prokurátora pro Prahu 3 ze dne 26. 2. 1965, sp. zn. Pv 64/65 bylo podle § 177 odst. 1 písm. e) zák. č. 141/1961 Sb. zastaveno trestní stíhání obviněné A pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, odst. 2 tr. zák.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud toto usnesení obvodního prokurátora zrušil a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 3 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Usnesením obvodního prokurátora pro Prahu 3 ze dne 26. února 1965 sp. zn. Pv 64/65 bylo zastaveno podle § 177 odst. 1 písm. e) zák. č. 141/61 Sb. trestní stíhání obviněné A pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák.
Proti tomuto usnesení podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona, v níž uvedl, že obvodní prokurátor neměl trestní stíhání zastavovat pro nepříčetnost obviněné, ale měl trestní stíhání dovést až do konce a zjistit, zda vůbec skutek, pro nějž se vedlo trestní stíhání, obviněná spáchala. V případě, že by bylo zjištěno, že je dán jiný důvod zastavení trestního stíhání než nepříčetnost, měl prokurátor zastavit trestní stíhání z tohoto jiného důvodu.
Nejvyšší soud přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost napadeného usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo a shledal, že byl porušen zákon.
Usnesením vyšetřovatele OO VB Praha 3 ze dne 9. 2. 1965 bylo zahájeno vyšetřování a vzneseno obvinění proti obviněné A pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. Tohoto činu se měla dopouštět od přesně nezjištěné doby v roce 1963 do konce roku 1964 tím, že pohlavně zneužívala svého nedospělého syna.
K zahájení vyšetřování a trestního stíhání bylo přikročeno na základě upozornění občanky L, které se někdy v polovině ledna 1965 svěřila občanka K, že podle jejího názoru obviněná A dne 23. 12. 1964 odporným způsobem pohlavně zneužívala svého nedospělého syna. K při informativním výsledku před bezpečnostními orgány uvedla, že když dne 23. 12. 1964 přišla spolu se svým manželem k bytu obviněné A, byly dveře uzamčeny a po chvíli jim otevřel nedospělý syn obviněné. Přitom si povšimla, že obviněná leží odkryta v pokoji na posteli. Obviněná prý vykřikla, přivolala svého syna zpět do pokoje. K si pak dodatečně uvědomila, že obviněná zřejmě svého syna pohlavně zneužívá.
Obviněná trestnou činnost se vší rozhodností odmítla a věc označila za výmysl K.
Syn obviněné byl dne 9. 2. 1965 ve 13,00 hod. vyslýchán v přítomnosti ředitele školy. Z protokolu není patrno, zda svědek, syn obviněné, byl vůbec