Input:

7/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 7/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti, platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 44/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 1. února 1965
o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4, § 5 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 54 celního zákona č. 36/1953 Sb., a podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací